+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Facilitering

facilitering2

Vil I være sikre på at jeres næste møde, workshop eller konference har:

 • inddragelse af alle tilstedeværende
 • kvalitet i dialogen
 • kvalificerede beslutninger
 • plads til kreativitet, hvor det giver mening
 • konkrete resultater

 

–  Så brug en certificeret facilitator !

 

Facilitering er kunsten at lede møder, workshops og fokusgrupper ved at bruge en bred vifte af kompetencer og værktøjer. Ved af fokusere på de ønskede mål, planlægger og leder facilitatoren processen ved at skabe struktur og holde den ønskede retning, så man sikrer de optimale rammer, som tillader deltagerne at bruge, dele og udnytte gruppens fælles potentiale, og derved nå bedre resultater, beslutninger og ideer.

Kreaforce Consult er certificeret til at facilitere møder og workshops med brug af en række af Edward de Bonos værktøjer – “Six Thinking Hats®” & “Direct Attention” strukturerer processen og “Lateral Thinking” er værktøjer til idéudvikling. Derudover bruges diverse andre faciliterings- og dialogværktøjer, når det skønnes relevant.

Kreaforce Consult faciliterer alle størrelse møder – lige fra 2 personer i topledelsen til workshops, seminarer, konferencer og camps, hvor der ønskes aktiv deltagerinvolvering, netværksdannelse, refleksion, direkte brug af ny viden, kreativitet og engagerede deltagere.

 

facilitering

Kreaforce Consult faciliterer bl.a:

 • strategiprocesser
 • forretningsudvikling centreret om kundernes behov
 • samskabelsesprocesser
 • produktudvikling
 • procesoptimering
 • dialogbaseret trivelsesundersøgelser
 • pædagogiske dage
 • opstart af High Performance Teams

 

“Ambulance” – facilitering

som en af de eneste tilbyder Kreaforce Consult at facilitere med kort varsel. Står I i en kritisk situation af den ene eller anden grund, så kontakt Kreaforce Consult for yderligere information.