+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Forandringsledelse

 

De fleste har deltaget i forandringsprocesser, der til at starte med gav mening, men senere virkede meningsløse og løb ud i sandet. – ”Så hvorfor skulle denne forandring give værdi?” ”Hvorfor skulle medarbejderne have tillid til ledelsen denne gang”?

 

– En strategisk planlægning af processen og en god kommunikationsplan er ikke nok.

 

Nogle af de afgørende ting for succes med forandringsprocessen er en stærk ledelse, der står samlet i forhold til forandringen og at medarbejderne inddrages tidligt i processen, så de kan se sig selv i forandringen – at de forstår hvilken betydning forandringen har for dem, får ejerskab, bliver motiverede, og har tillid til, at ledelsen kan gennemføre forandringen. Enkelte successer, der hurtigt viser værdien af forandringen kan også være afgørende for om forandringsprocessen lykkes.

En kritisk gennemgang i forhold til, om de systemer og strukturer I har, understøtter den ønskede forandring og den nye kultur samtidig med en vurdering af, om der er brug for at træne medarbejderne i nye værktøjer er en vigtig del af forberedelsen.

Derudover er det selvfølgelig også vigtigt med en strategisk plan for implementeringen af de nye tiltag og en kommunikationsstrategi. Dog skal man huske, at verden hele tiden forandrer sig i et tempo, der gør , at agilitet i forandringsprocesser også er særdeles vigtigt for at sikre fremdriften.

Kreaforce Consult arbejder bl.a. med inspiration fra John Kotter, Rick Mauer, Linda & Dean Andersson og agile metoder, der alle er med til at sikre forankringen og effekten af de nye tiltag samtidig med, at organisationen bliver forandringsparat fremadrettet. Centralt i Kreaforce Consults arbejde med forandringsprocesser er et stærkt fokus på menneskerne i forandringen.