+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Forretningsudvikling for små virksomheder

Som lille virksomhed, er det let at ”glemme” at forretningsudvikle sin virksomhed, da få mennesker eller blot en enkelt person skal varetage mange forskellige slags opgaver. De fleste ved heller ikke, hvordan de skal gøre og det bliver let tilfældigt, hvad de gør.

I dette intensive læringsforløb arbejder du med din virksomheds forretningsudvikling sammen med 5 andre små virksomheder, der ikke er inden for samme branche.

Forløbet består af én hel dag, 2 halve dage og personlig coaching á 45 minutters varighed. Undervejs vil du blive introduceret og trænet i en række forskellige metoder.

Du vil bla.:
• blive introduceret til en enkel metode til at arbejde med forretningsudvikling (Business Model Canvas)
• udarbejde din egen forretningsmodel/modeller
• få viden om, hvordan du arbejder med brugercentreret innovation
• lære hvordan du indsamler og bearbejder viden om dine kundesegmenter
• lære hvordan du kigger efter mønsterdannelse
• enkle metoder til at arbejde med idégenerering
• metoder til at udvælge den/de idéer med det største potentiale

Forløbet vil bestå af teori, samtidig med, at de forskellige værktøjer vil blive trænet i forhold til udvikling af egen virksomhed. Der vil undervejs være hjemmearbejde imellem de forskellige undervisningsdage.

Næste forløb foregår

Kontakt Kreaforce Consult om næste forløb.

Kontakt Kreaforce Consult for yderligere informationer.