+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Fra Strategi til MUS

 

Mange virksomheder og organisationer oplever, at strategien bliver ved med at være ord og slides i en powerpoint, som medarbejderne lytter til, når den bliver præsenteret, men som de ikke ikke tager ejerskab til i det daglige arbejde. Ofte har de svært ved at se, hvad den har af betydning for dem. Resultatet kan være frustrerende for alle – både i forhold til den fælles fokus på løsningen af kerneopgaven og dermed den strategiske plan, men også i forhold til arbejdsmiljøet.

Med udgangspunkt i den enkelte virksomhed eller organisations særlige profil og kultur, rådgiver, designer og faciliterer Kreaforce Consult strategiske processer, hvor der ønskes:

 

  • at strategien ikke forbliver ord i en powerpoint, men også implementers efterfølgende
  • en stærk inddragelse af medarbejderne
  • transparens i processen

 

Ved at inddrage medarbejderne, der skal implementere løsningerne, tidligt i processen, skabes medejerskab som er med til at give ændringerne mening. Samtidig opstår der en gensidig tillid og respekt i organisationen, når medarbejderne inddrages, og der er transparens både i forhold til selve processen, men også i forhold til beslutningstagning.

Når det bliver tydeligt for alle, hvorfor og hvordan der arbejdes med alle dele af strategien i det daglige, skabes en klar sammenhæng mellem mission, vision, strategi, værdier og det daglige arbejde. – fra Strategi til Mus.

 

Fra Strategi til Mus kan kombineres med et lederudviklingsforløb – læs om lederudviklingsforløb her