+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Kreativitet “på bestilling”

kreativitet

 

Kreativitet er ikke nødvendigvis en genetisk egenskab,

men en færdighed der kan læres. Ved hjælp af forskellige værktøjer kan man lære at arbejde systematisk med kreativitet og dermed være kreativ på “bestilling”.

Måske har du siddet til et møde, hvor idéer til udvikling

eller problemløsning er blevet kasseret eller ”skudt ned” inden de har taget form? Eller at det er den samme type idéer, der kommer frem hver gang?

 

Formålet med dette kursus

er at træne deltagerne til at arbejde målrettet med kreativ tænkning og den kreative proces med henblik på at gøre “SI-SA-SI” modellen til en del af de personlige kompetencer, så man bryder med almindelig vanetænkning, for derved at udvikle nye og anderledes idéer i det daglige arbejde og kunne finde frem til den/de bedste idéer.

 

På kurset lærer man:

  • grundlæggende begreber i forbindelse med kreativitet og innovation
  • hvordan systematisk kreativ tænkning kan bruges i det daglige arbejde og i innovative processer
  • Si-Sa-Si modellen
  • Kommunikations- og kreativitetsværktøjet Six Thinking Hats®
  • forskellige måder at udarbejde fokusområder
  • kreative teknikker til at bryde med almindelig vanetænkning
  • metoder til at sortere, analysere og prioritere i sin idéer, således at den/de bedste idéer kan udvælges

 

Deltagernes udbytte af kurset

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at arbejde struktureret med kreativitet ved hjælp af Six Thinking Hats®. De vil være i stand til at separere bevidst mellem de forskellige tankemåder og kunne udvikle, analysere og sortere i idéer alene og sammen med andre.

De vil kunne være kreative “på bestilling” ved hjælp af forskellige kreative teknikker og bruge modellen “SI-SA-SI” til innovative processer. De vil have kendskab til, hvordan de ved hjælp af forskellige kreative værktøjer kan skabe en kultur, hvor kreativitet og det at bruge hinandens kreative kompetencer er med til løse udfordringerne i det daglige arbejde på en hurtigere og mere effektiv måde, uden at tage tid fra andre opgaver.