+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Mødekommunikation og mødekultur

 

Møder der trækker i langdrag, mangler retning og synlige resultater, er dagligdagen i mange virksomheder. Ofte tager de uforholdsvis meget tid p.g.a. endeløse diskussioner og konflikter indbyrdes mellem de tilstedeværende.

Ved at skabe en klar forståelse af mål og fokus, etablere nogle enkle strukturer og få et fælles sprog at være i dialog omkring, sikrer man, at møderne afholdes med effektivitet og kvalitet samtidig med, at de giver mening.

 

Formålet med dette kursus
er, at deltagerne lærer, hvordan de skaber de optimale rammer til at få konstruktive og effektive møder, så gruppens fælles potentiale udnyttes optimalt og møderne giver mening.

 

Deltagernes udbytte af kurset
Efter kurset vil deltagerne være i stand til at bruge kommunikations- og kreativitetsværktøjet Six Thinking Hats® i det daglige samarbejde, til at få møder, der er konstruktive og med kvalitet. De vil være i stand til at skelne bevidst mellem de forskellige tankemåder, kunne bruge Six Thinking Hats® i forbindelse med, problemløsning, beslutninger, kreativitet, målsætning, indhentning af viden og evaluering. De vil have viden om forudsætningerne for et vellykket møde, herunder bl.a. kriterier til en dagsorden, anden forberedelse af mødet, faciliteringsteknikker og efterbehandling af mødet.

 

På kurset lærer man bl.a.:

 • grundregler for “det gode møde”
 • om opbygning af dagsorden
 • kommunikation- og kreativitets-
  værktøjet Six Thinking Hats®
 • teknikker til kvalificerede beslutningsprocesser
 • teknikker til at afgøre, hvilke spørgsmål
  der er relevante i forhold til fokus
 • teknikker til at afgøre, hvilken viden der
  er relevant at bruge ressourcer på at indhente
 • grundlæggende idégenererings-
  principper og metoder
 • teknikker til evaluering
 • enkle faciliteringsteknikker