+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

SI-SA-SI Modellen ©

 

For at få mulighed for at være kreative og få et stort flow af idéer, er det vigtigt at få adskilt de forskellige dele af processen: Scoping – idégenerering – sortering/udvælgelse – analysering og eventuel videreudvikling af idéer.

Ved at skabe nogle rammer undgås det, at kritikeren kommer ind og forstyrrer den kreative proces, hvor der skal være plads til leg, spontanitet og fuldstændig vanvittige idéer.

En enkelt måde at skabe disse rammer på er ved at separere de forskellige tankeformer ved hjælp af kommunikations- og kreativitetsværktøjet Six Thinking Hat®.

På denne måde skabes samtidig en proces, der fører frem til, at idéen/idéerne kan implementeres.

 

Scoping

Et problem kan ofte anskues fra flere forskellige vinkler. Resultatet vil afhænge af, hvilken du vælger. Vigtigheden af at få lavet det rigtige fokus fra starten er derfor afgørende.

Idea generation

I den kreative fase genereres der udelukkende idéer – gerne ved hjælp af forskellige kreative teknikker og en god portion nysgerrighed. Det viser sig ofte, at de idéer der ved første øjekast virker fuldstændig vanvittige og ubrugelige er de idéer, der ender med, efter en videreudvikling at være dem, der kan føre til radikal innovation.

Sorting

Når man arbejder på denne måde opstår der ofte et større antal idéer end normalt. I den næste fase er der brug for at få sorteret og ”luget” ud i idéerne. Ved hjælp af enkle værktøjer gennemføres denne proces hurtigt og enkelt.

Analysis

Efterfølgende er det tid til at analysere de udvalgte idéer for lettere at kunne tage et kvalificeret valg, når ideen/de endelige idéer skal udvælges. Ved hjælp af Six Thinking Hats® kan I få flere nuancer frem samt undgå  ubehagelige og endeløse diskussioner. Under denne proces vil det ofte vise sig, om en idé har brug for at blive videreudviklet for at kunne bruges.

Select/Implementation

Efter analyse er det nu muligt på kvalificeret vis at finde frem til den/de ideer, der ønskes at arbejde videre med.