+ [45] 22 67 92 17

info@kreaforceconsult.dk

Teamsamarbejde

team2 Hvordan sikrer vi det optimale teamsamarbejde, hvor energien, engagementet og kreativiteten er i top og hvor medarbejdernes potentiale bliver til organisationens potentiale?

Den nyeste forskning fra Massachusetts Institute of Technologys (MIT) viser, at det altafgørende for hvordan et team fungerer, er måden, hvorpå det kommunikerer – både på de formelle møder, men også i stor grad uden for disse. Gennem større undersøgelser af sammenlignelige teams, har man ved hjælp af teknologien kunnet undersøge dem og uddrage en række punkter, der gør forskellen på teamenes præstation.

Sammensætningen af teamet og de fælles diskussioner har vist sig at være mindre vigtige, hvorimod de teams der fungerer bedst, henvender sig direkte til hinanden og ikke kun til chefen, alle bidrager nogenlunde ligeligt og lytter til hinanden, og de er gode til at søge viden og inspiration hos andre teams, som de formår at bringe i spil i deres eget team.

 

teamKreaforce Consult arbejder bredt med samarbejdet, så det bliver styrket og udviklet i hverdagen. Ved at medarbejderne lærer kommunikations- og kreativitetsværktøjet Six Thinking Hats® får de et fælles sprog, der understøtter, at alle deltagere er aktive, lyttende, og bringer energi samt engagement ind i samarbejdet.

Ved at hjælpe teamet med at forventningsafstemme og lave aftaler for teamsamarbejdet mindskes konflikterne. Samtidig med at der i organisationen etableres en struktur, der hjælper medarbejderne til vidensdeling og gensidig inspiration.

 

 

For yderligere informationer om dette forløb kontakt Kreaforce Consult.